Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rachunek zysków i strat Szpitala w Dębnie oraz w Barlinku

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Drzewińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-02-04