Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na zadanie

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-01-29, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2020-02-12