Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Sytuacja szpitali powiatowych w Powiecie Myśliborskim

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2020-01-07