Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Fundacja Talent-Promocja- Postęp z siedzibą w Barlinku

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-12-13, data przekazania: 2019-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2020-01-07