Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice z podaniem ich długości

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-06-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2019-07-09