Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przycięcie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej nr 2114Z od skrzyżowania z drogą DK 26 w kierunku Renice wieś

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-03-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Dział Zarządu Dróg Powiatowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2019-04-09