Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Działania podjęte przez Zarząd Powiatu w kierunku realizacji zadań dotyczących przebudowy dróg

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-03-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Urszula Sawicka radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Dział Zarządu Dróg Powiatowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2019-04-09