Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Odświeżenie oznakowania poziomego drogi powiatowej pomiędzy Dębnem a Boleszkowicami

Numer: 94, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Stan oznakowania poziomego linii krawędzi jezdni oraz linii rozgraniczających pasy jezdne drogi Powiatowej pomiędzy Dębnem a Boleszkowicami wymaga odnowienia.

 

Pytanie dotyczące tego stanu:

  1. Wnoszę, w ramach bieżącego utrzymania, o odświeżenie oznakowania poziomego drogi powiatowej pomiędzy Dębnem a Boleszkowicami i podanie daty do kiedy zostanie odświeżone ww. oznakowanie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-05-12

Informuję, że na odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego  w dniu 15 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa z firmą MAL-DROG Kamil Kuszel z Drawna. Termin realizacji zadania został określony do dnia 10 czerwca 2021r.