Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Ilość zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu maseczek antywirusowych

Numer: 75, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

Proszę określić ile zostało zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu maseczek antywirusowych i do jakich jednostek zostały one dostarczone.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2021-01-05

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przekazało maseczki jednorazowe do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w celu przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu w następujących ilościach:

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2700 szt.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 900 szt.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie 900 szt.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu 900 szt.

- Zespół Szkół nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2700 szt.

- Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 900 szt.

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu 1800 szt.

- Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 1800 szt.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach 1235 szt.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 900 szt.

Bezpośrednio pracownikom Starostwa przekazano 500 szt. maseczek , ponadto 25 szt. przyłbic otrzymały wydziały Komunikacji i Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto na potrzeby obrad sesji Rady Powiatu dla Radnych Powiatu przekazano 40 szt. Przyłbic i 60 szt. maseczek.