Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Frezowanie drogi w m. Oborzany

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-07-06, data przekazania: 2020-07-08

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-20

Informuję, że w projekcie planu do budżetu Powiatu na 2020 rok ujęty został remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku przebiegającym przez miejscowość Oborzany (650 m) w dwóch technologiach:

- frezowanie, wyrównanie średnio 3 cm mieszanką bitumiczną, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami – na kwotę 310.000 zł,

- zamiast powierzchniowego utrwalenia jest możliwość ułożenia warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z mieszanki bitumicznej – koszt byłby droższy o około 70 tys. zł.

Szacunkowy koszt remontu wskazanego przez Pana odcinka 220 m w technologii powierzchniowego utrwalenia (1500 m2) wyniesie ok. 135 tys. zł, natomiast w technologii warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki bitumicznej wyniesie ok. 165 tys. zł.

Wobec powyższego ze względu na brak środków finansowych w roku bieżącym zostanie złożony wniosek do projektu budżetu na rok 2021 na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku przebiegającym przez miejscowość Oborzany.