Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przygotowanie wieloletniego programu naprawy, remontów, modernizacji i budowy dróg powiatowych na lata 2022-2027

Numer: 140, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2022-06-30, data przekazania: 2022-07-01

"Wnioskuję o przygotowanie wieloletniego programu naprawy, remontów, modernizacji i budowy dróg powiatowych na najbliższe pięć lat /2022-2027/. Program powinien zawierać analizę stanu obecnego, niezbędne - priorytetowe zadania oraz sposób i źródła ich finansowania."

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2022-07-13

Uprzejmie informuję, że wybór zadań drogowych przewidzianych do realizacji
w ramach modernizacji, remontów i przebudów odbywa się corocznie przy tworzeniu projektu budżetu, a następnie jest zatwierdzany przez radnych Rady Powiatu w procedurze zatwierdzania budżetu. Wybór zadań odbywa się przede wszystkim na podstawie posiadanych informacji o stanie technicznym drogi, przy czym priorytetowo traktowane są zadania, dla których została przygotowana kompleksowa dokumentacja projektowa.
Istotny wpływ na wybór zadań przewidzianych do realizacji ma również program dofinansowań zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład. Każdy z tych programów zakłada odmienny poziom dofinansowania oraz zakres realizowanych prac, a każdy z kolejnych naborów wniosków może charakteryzować się różnymi wymogami. To powoduje, że wybór zadań do ujęcia we wniosku o dofinansowanie następuje dynamicznie, często niezależnie od przyjętych wcześniej planów modernizacji i przebudowy infrastruktury drogowej.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania