Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu dzwonu

Numer: 126, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-10-01, data przekazania: 2021-10-04

  1. W związku z brakiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wniosku na podstawie, którego sporządzono dnia 07.05.2018 r. zlecenie dla Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl na wykonanie i dostarczenie elementów metalowych.

- Czy do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Zarządu, Starosty w 2018 roku lub latach poprzedzających wpłynął wniosek na dofinansowanie zakupu dzwonu, który został sfinansowany przez centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ? Jeżeli tak proszę o przesłanie kopii wniosku.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2021-10-18

Niniejszym informuję, że do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Starosty Myśliborskiego oraz Zarządu Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku oraz w latach poprzedzających nie wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu dzwonu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania