Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont bariery-palisady przy drodze powiatowej w miejscowości Oborzany

Numer: 98, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

W miejscowości Oborzany, Gmina Dębno przy drodze powiatowej została zniszczona bariera - palisada zabezpieczająca użytkowników chodnika od rowu odwadniającego.

 

Pytanie dotyczące tego stanu:

  1. Wnoszę, w ramach bieżącego utrzymania dróg, o wyremontowanie, wymianę połamanych fragmentów ww. bariery - palisady i podanie daty, do kiedy zostanie wykonany ten remont.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-05-12

Informuję, że uszkodzona palisada zostanie wymieniona przez pracowników
OD Cychry po zakończeniu remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych w I półroczu br.