Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Prośba o ujęcie w budżecie na 2022 rok zadania odnośnie naprawy drogi powiatowej w miejsowości Wysoka

Numer: 93, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Zwracam się z prośbą o ujęcie w budżecie na rok 2022 rok naprawę drogi powiatowej w miejscowości Wysoka jadąc w stronę, miejscowości Wyszyna, naprawa polegałaby na wymianie pasa drogowego oraz poszerzenie i utwardzenie jednostronnego pobocza w celu bezpieczniejszego mijania się pojazdów.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Ciechanowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-04-13

Informuje, że droga powiatowa nr 2131Z od m. Wysoka w stronę Wyszyny posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 3 m na długości 3 km.

Szacunkowy koszt przebudowy 1 km (do szerokości 5,5 m) wynosi 1,1 mln zł.
Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę ok. 3 400 000,00 zł wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej. Na chwilę obecną w budżecie Powiatu Myśliborskiego nie ma zabezpieczonych środków finansowych na wykonanie powyższej inwestycji.