Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Udrożnienie odpływu instalacji burzowej na drodze powiatowej w miejscowości Boleszkowice

Numer: 92, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Zwracam się z prośbą o udrożnienie odpływu instalacji burzowej w drodze powiatowej w miejscowości Boleszkowice w stronę Namyślina na Ul. Leśnej oraz zebranie skarpy ziemi znajdującej się przy jezdni utrudniające mijanie się samochodów i przejście dla pieszych idących w stronę ścieżki nordic walking w lesie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Ciechanowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-04-13

Informuje, że na ulicy Leśnej w Boleszkowicach nie ma kanalizacji burzowej.
Istniejące urządzenia wodne w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice (ul. Leśna), stanowią system odwodnienia drogi oraz melioracji działek przyległych do drogi.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Ponadto informuję, iż szacunkowy koszt ścięcia zawyżonego pobocza (zebranie ziemi) na odcinku ok. 350 mb do lasu wynosi ok. 22 000,00 zł.  Wydział Dróg nie posiada takich środków finansowych na wykonanie ścięcia wnioskowanego pobocza, niemniej jednak poczyni starania o zabezpieczenie ich w celu zwiększenia bezpieczeństwa na ww. drodze.