Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2021 roku

Numer: 91, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w powiecie myśliborskim w 2021 roku.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2021-04-13

Informuję, że działalność kontrolną (wewnętrzną) w Starostwie Powiatowym
w Myśliborzu reguluje Regulamin Kontroli Instytucjonalnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej. Przedmiotowy Regulamin określa sposób organizacji i wykonania kontroli instytucjonalnej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności zarówno kontrolowanych, jak i kontrolujących.

Wydziały Starostwa Powiatowego realizują swoje zadania kontrolne na podstawie rocznego planu kontroli, który zatwierdza Starosta Myśliborski.

Przedmiotowe plany kontroli obejmują kontrole kompleksowe, problemowe oraz sprawdzające. Natomiast kontrole doraźne są prowadzone na podstawie decyzji Starosty – poza planem kontroli.

W załączeniu przekazuję plany kontroli poszczególnych wydziałów tut. Starostwa, obejmujące rok 2021, tj.:

- Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Myśliborskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących transport drogowy (odpowiedzialny za realizację: Wydział Komunikacji),

- Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok (odpowiedzialne za realizację: Biuro ds. Kontroli),

- Plan kontroli na 2021 rok w zakresie sprawdzenia wykonania obowiązku rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin (odpowiedzialny za realizację: Wydział Budownictwa
i Ochrony Środowiska).

Natomiast w zakresie kontroli zewnętrznych prowadzonych w Powiecie Myśliborskim w 2021 roku, informuję, że tut. Urząd nie posiada planu kontroli wskazującego na podmiot kontrolujący (zewnętrzny), podmiot kontrolowany (jednostkę organizacyjną Powiatu), rodzaj i zakres kontroli oraz termin prowadzenia kontroli. Przedmiotowe kontrole prowadzone są przez organy zewnętrzne (np. ZUW w Szczecinie, RIO w Szczecinie, NIK, Kuratorium Oświaty, Sanepid, czy inne służby) w Starostwie Powiatowym bądź jednostkach organizacyjnych, na podstawie upoważnień oraz informacji przekazywanych na bieżąco jednostkom kontrolowanym.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania