Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Decyzja w zakresie pokrycia straty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok 2019

Numer: 77, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

Proszę podać, jaka jest decyzja wspólników w zakresie pokrycia straty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2021-01-04

Informuję, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.  w dniu 19 sierpnia 2020 roku zatwierdziło przedłożone przez Zarząd Spółki Sprawozdanie finansowe za rok 2019r. Jednocześnie, Uchwałą Nr 5/08/2020 z dnia 19.08.2020r. Zgromadzenie postanowiło pokryć wskazaną w sprawozdaniu finansowym – sporządzonym na dzień 31.12.2020r., stratę w wysokości 4.930.925,11 zł z dodatniego wyniku finansowego osiągniętego w latach przyszłych. Z kolei Uchwałą Nr 6/08/2020 Wspólnicy Spółki postanowili o dalszym istnieniu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przedmiotowe uchwały Zgromadzenia Wspólników przesyła się w załączeniu.