Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zabezpieczenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku środków finansowych z przeznaczeniem na “Modernizację Pracowni Rentgenodiagnostycznej i zakup aparatu do diagnostyki obrazowej RTG wraz z niezbędnym osprzętem dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o.

Numer: 146, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Myśliborski, Zarząd Powiatu w Myśliborzu
data wpływu: 2023-01-30, data przekazania: 2023-02-02

Podstawą sprawnej opieki zdrowotnej jest sprzęt specjalistyczny do diagnostyki obrazowej (zdjęcia i badania RTG), działalność lecznicza barlineckiego szpitala oparta jest na diagnostyce obrazowej oddziałów szpitalnych, Izby Przyjęć, Poradni Specjalistycznych oraz pacjentów ambulatoryjnych. Wieloletnie i intensywne eksploatowanie aparatu rentgenowskiego doprowadziło do jego szybkiego zużycia, częste awarie oraz bardzo wysokie koszty naprawy, brak części zamiennych powodują wyłączenie aparatu z eksploatacji. Mając na względzie problem szpitala wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), z przeznaczeniem na “Modernizację Pracowni Rentgenodiagnostycznej i zakup aparatu do diagnostyki obrazowej RTG wraz z niezbędnym osprzętem dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o.”

Jako źródło finansowania wskazuje wyemitowane obligacje na szpitale w powiecie Myśliborskim, oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych I osób prawnych (PIT, CIT).

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski - Zarząd Powiatu w Myśliborzu

Wydział merytoryczny: Biuro Obsługi Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2023-02-23