Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Prośba o rozpatrzenie pisma Sołtysa wsi Dziedzice gmina Barlinek oraz udzielenie odpowiedzi dotyczącej kwestii szerokości drogi na etapie planowania i wykonania jej poszerzenia

Numer: 139, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2022-06-30, data przekazania: 2022-07-01

"Wnoszę o rozpatrzenie skierowanego do mnie jako radnego, pisma Sołtysa wsi Dziedzice gmina Barlinek, Pana Emanuela Wysoczańskiego oraz udzielenie odpowiedzi dotyczącej kwestii szerokości drogi na etapie planowania i wykonania jej poszerzenia. W załączeniu pismo Pana E. Wysoczańskiego."

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Faliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2022-07-13

Uprzejmie informuję, że Powiat Myśliborski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na modernizację drogi Dziedzice-Ożar (I Etap). W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi z zachowaniem dotychczasowej szerokości oraz utwardzenie pobocza wykonanego z kruszywa łamanego; ponadto zostaną wykonane tzw. „mijanki” ułatwiające wymijanie się pojazdów na najwęższych odcinkach drogi.

            Odnosząc się natomiast do wniosków mieszkańców dotyczących poszerzenia istniejącej drogi do normatywnych szerokości (tj. do 6,0 m) informuję, że na chwilę obecną realizacja takich żądań jest niemożliwa z następujących powodów:

  1. Do wniosku o dofinansowanie kosztów modernizacji  przedmiotowej drogi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 zostały załączone dokumenty dotyczące modernizacji nawierzchni drogi z zachowaniem dotychczasowej szerokości jezdni. Na obecnym etapie nie można dokonać już żadnych zmian w zakresie prowadzonych robót – zmiana zakresu rzeczowego zadania lub odstąpienie od realizacji zadania spowoduje utratę dofinansowania dla wszystkich zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie.
  2. Poszerzenie pasa ruchu na istniejącej drodze powiatowej oznacza jej całkowitą przebudowę i dostosowanie wszystkich elementów pasa drogowego do normatywnych parametrów wynikających z obowiązujących przepisów. Szerokość działek drogowych, na których została wybudowana droga powiatowa, jest nieregularna i w wielu miejscach niewystarczająca do poszerzenia jezdni. Oznacza to, że zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej musi zostać poprzedzone żmudną procedurą podziału nieruchomości na potrzeby poszerzenia pasa drogowego oraz wykupem gruntów. Dopiero uregulowanie stosunków własnościowych umożliwi rozpoczęcie procedury projektowej w zakresie przebudowy drogi, która będzie odpowiadać normatywnym parametrom.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania