Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja w sprawie remontu drogi 2136Z w m. Oborzany

Numer: 138, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2022-04-28, data przekazania: 2022-04-29

Interpelacja w sprawie remontu drogi 2136Z wm. Oborzany

Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi w m. Oborzany na odcinku około 220 mb. (trzy zakręty) wystąpiły koleiny. Proszę w ramach przyznanych środków na remont drogi Dębno-Boleszkowice wykonanie odcinka 220 mb. w m. Oborzany masą bitumiczną. W/w sprawie były składane już interpelacje.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2022-05-06

Informuję, że droga powiatowa nr 2136Z na odcinku Dębno-Boleszkowice o długości 8,91 km została objęta projektem pn. „Remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 975.955,95 zł w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (szacowany całkowity koszt zadania w wysokości 1.951.911,90 zł). Zgodnie z założeniami projektu na przedmiotowym odcinku drogi zostanie przeprowadzony remont metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej. Celem remontu jest odtworzenie cech użytkowych istniejącej nawierzchni drogowej, usunięcie zapadnięć, istniejących garbów, uzupełnienie obłamanych krawędzi, uzupełnienie ubytków, uszczelnienie nawierzchni oraz przywrócenie jej poprzednich parametrów technicznych w zakresie szczelności i szorstkości.

Odnosząc się do Pana wniosku w sprawie wykonania na obszarze miejscowości Oborzany nowej nawierzchni drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, informuję że zakres zadania oraz zastosowana technologia remontu nawierzchni drogi zostały zatwierdzone przez podmiot dofinansowujący zadanie i na obecnym etapie nie można dokonać już zmiany w projekcie, a tym bardziej nie można zmienić technologii przeprowadzenia remontu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania