Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja w sprawie remontu drogi 2139z w m. Cychry

Numer: 137, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2022-04-28, data przekazania: 2022-04-29

Interpelacja w sprawie remontu drogi 2139z w m. Cychry

Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi w miejscowości Cychry na odcinku około 200 mb koło Szkoły Podstawowej proszę o podjęcie działań celem naprawy złego odcinka nawierzchni.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2022-05-06

Informuję, że Burmistrz Dębna wystąpił do Zarządu Powiatu w Myśliborzu z propozycją wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w miejscowości Cychry, w tym m.in. modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 2139Z na wskazanym przez Pana odcinku drogi, z jednoczesną deklaracją finansowego uczestniczenia w realizacji zadania. Koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę ok. 200.000,00 zł (bez kosztu opracowania dokumentacji technicznej). Starosta Myśliborski wystąpił do Burmistrza Dębna z wnioskiem o zabezpieczenie w/w kwoty w budżecie Gminy Dębno.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania