Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Postepowania w prokuraturze dotyczące Szpitala w Debnie

Numer: 136, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2022-01-31, data przekazania: 2022-02-01

Proszę o przedstawienie informacji ile i w związku z czym toczy się postępowań w prokuraturze dotyczących szpitala w Dębnie. Proszę, aby dane oparte były o informacje z prokuratury.

 

PISMO STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJĘ RADNEGO

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Myśliborski

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2022-02-22

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 31 stycznia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji odnośnie toczących się postępowań w prokuraturze dotyczących Szpitala w Dębnie, niniejszym w załączeniu przekazuję kserokopię pisma Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2022 roku.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania