Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Działania na podstawie opinii prawnej

Numer: 132, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-10-01, data przekazania: 2021-10-04

5. W związku z przesłaną opinią prawną z dnia 22 lipca 2021 r.  sporządzoną przez radcę prawnego Pana Stefana Mazurkiewicz dot. ustalenia zasad odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych za zakup elementów metalowych.

- Wnoszę o udzielenie odpowiedzi jakie Pan lub podległego Panu jednostki podjęły działania w związku z jednoznaczną opinią radcy prawnego Pana Stefana Mazurkiewicza w zakresie zakup elementów metalowych za 15000,00 zł, za które zapłacona została faktura wystawiona przez Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2021-10-18

W załączeniu przekazuję kserokopię pisma Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z dnia 7 października 2021 roku (pismo jako załącznik Nr 3).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania