Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zestawienie przekazywania środków finansowych

Numer: 128, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-10-01, data przekazania: 2021-10-04

3.  W związku z brakiem harmonogramu przekazywania środków finansowych przez Powiat Myśliborski do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

- Wnoszę o przedstawienie zestawienia za 2018 rok przekazywania środków finansowych przez Powiat Myśliborski do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki oraz daty.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, data odpowiedzi: 2021-10-18

Niniejszym w załączeniu przekazuję zestawienie przekazywania środków finansowych przez Powiat Myśliborski do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego za 2018 rok (zestawienie jako załącznik Nr 2).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania