Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zawiadomienie w sprawie zaginięcia dokumentów

Numer: 127, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-10-01, data przekazania: 2021-10-04

2.  W związku z brakiem wniosku, pisma oraz specyfikacji w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na podstawie, którego sporządzono dnia 07.05.2018 zlecenie dla Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl na wykonanie i dostarczenie elementów metalowych.

-  Wnoszę o udzielenie odpowiedzi, ile i jakie dokumenty od stycznia 2018 roku do sierpnia 2021r. zaginęły w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz czy o zasięgnięciu wniosku, pisma oraz specyfikacji w powyższej sprawie zostały zawiadomione odpowiednie organa, jeżeli nie to dlaczego, jeżeli tak, to proszę o kserokopię.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-10-18

Niniejszym informuję, że w okresie od stycznia 2018r. do sierpnia 2021r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu nie zaginęła żadna dokumentacja.

Jednocześnie w nawiązaniu do w/w interpelacji w załączeniu przekazuję kserokopię pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 13 października 2021 roku (pismo stanowi załącznik Nr 1).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania