Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Polecenie w sprawie sporządzenia zlecenia

Numer: 125, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-10-01, data przekazania: 2021-10-04

  1. W związku z brakiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wniosku na podstawie, którego sporządzono dnia 07.05.2018 r. zlecenie dla Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl na wykonanie i dostarczenie elementów metalowych.

- Na czyje, kogo (proszę podać imię i nazwisko oraz stanowisko) polecenie sporządzono dnia 07.05.2018 roku zlecenie dla Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-10-18

W załączeniu przekazuję kserokopię pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 13 października 2021 roku (pismo stanowi załącznik Nr 1).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania