Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Stan realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.

Numer: 123, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-09-29, data przekazania: 2021-09-30

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021r. zaplanowane zostały środki w kwocie 100 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudowa drogi Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko – Szumiłowo 2,2 km”. W związku z tym został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu. Chciałbym podkreślić, jak ważna dla społeczności lokalnej jest realizacja tej inwestycji oraz, że temat przebudowy drogi w m. Kaleńsko pojawia się od kilku lat I noc konkretnego w tym zakresie się nie dzieje. Na Sesjach Rady Powiatu I Komisjach zwracałem się zapytaniem jak przebiegają prace związane ze sporządzaniem przedmiotowej dokumentacji gdyż termin jej wykonania upływa z końcem października 2021r.

            Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz monity mieszkańców zwracam się więc z zapytaniem o szczegółowe informacje jaki jest stan zaangażowania prac nad projektem?

Jaki wykonawca i za jaką kwotę został wyłoniony w przetargu?

Kiedy podpisano z nim umowę?

Jaki ma określony termin jej wykonania?

Czy już jest wstępna propozycja projektu czy można się z nią zapoznać?

Jakie uzgodnienia poczyniono czy wypowiedziały się już odpowiednie organy w tej sprawie?

Jaka jest planowana wycinka drzew wzdłuż drogi?

Czy rozpatrywany jest wniosek Wójta Gminy Boleszkowice o zabezpieczenie środków na wykonawstwo tej inwestycji w przyszłym roku?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Ciechanowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-10-15

Informuję, że z przyczyn organizacyjnych ostatecznie nie doszło do realizacji umowy na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji w/w zadania. W listopadzie br. zostanie ponownie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Termin realizacji zadania planowany jest na I połowę przyszłego roku.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania