Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja w sprawie zakupu dzwonu

Numer: 122, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-08-17, data przekazania: 2021-08-18

Kontynuacja pytań dotycząca zakupu dzwonu za 15 000,00 zł. ze środków przeznaczonych na utrzymanie powiatowych dróg.

Wnoszę o przesłanie:

  1. kserokopii pisma, wniosku na podstawie, którego sporządzono dnia 07.05.2018 r. zlecenie dla pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl na wykonanie i dostarczenie elementów metalowych,
  2. kserkopii specyfikacji do zlecenia dla Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl,
  3. harmonogramu przekazywania dotacji, środków finansowych przez Powiat Myśliborski do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego za 2018 rok,
  4. przesłania dokumentów (wniosków) na jakiej podstawie Powiat Myśliborski przekazał dnia 13.06.2018 r. do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego kwotę 15000,00 zł, za którą zapłacona została faktura wystawiona przez Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl,
  5. informacji czy sprawa przekazania do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego kwoty 15000,00 zł., za którą zapłacona została faktura wystawiona przez Pana Janusza Felczyńskiego wspólnika spółki cywilnej Odlewnia Dzwonów Janusza Felczyński S.C., Ostrów 363, 37-700 Przemyśl, była rozpatrywana w 2018 roku przez Zarząd Powiatu. Proszę o podanie daty.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-08-30

W załączeniu przekazuję pismo Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku zawierające odpowiedzi na przedmiotowe interpelacje.

Jednocześnie informuję, iż Powiat Myśliborski nie prowadzi harmonogramu przekazywania środków finansowych i dotacji jednostkom organizacyjnym.

Uzupełnienie

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania