Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont drogi powiatowej na odcinku Dębno – Mostno

Numer: 100, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Droga powiatowa pomiędzy Dębnem a Mostnem posiada szerokość 4,5 m. Mijanie się dwóch samochodów jest utrudnione, dlatego też z jednej strony użytkownicy drogi zjeżdżają na pobocze. Obecnie pobocze jest w bardzo złym stanie, występują liczne dziury i nierówności. Stan pobocza stwarza zagrożenie dla jego użytkowników.

 

Pytanie dotyczące tego stanu:

  1. Wnoszę, w ramach bieżącego utrzymania dróg, o utwardzenie i wyrównanie pobocza drogi powiatowej na odcinku Dębno – Mostno i podanie daty do kiedy zostanie zakończony remont.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-05-12

Informuję, że na długości 3 km i szerokości 1,5 m należałoby wykonać remont cząstkowy nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego. Szacowany koszt remontu wynosi ok. 54 000,00 zł  (4500m² z tego ubytki około 20% to 900m² x 60 zl/m² = 54 000,00 zł).
Jest to rozwiązanie, które powinno być powtarzane co dwa-trzy lata, aby przyniosło widoczny i trwały rezultat. W budżecie Powiatu Myśliborskiego brak jest środków finansowych na wykonanie takiego remontu w roku 2021.

Pracownicy Obwodu Drogowego w ramach własnych możliwości i posiadanego sprzętu nie są wstanie wykonać remontu, który przyniesie widoczny efekt. Zasypanie istniejących nierówności przyniesie efekt chwilowy, który po przejechaniu kilkunastu pojazdów doprowadzi powrotem do stanu pierwotnego.