Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o ujęcie w budżecie na 2022 rok zadania odnośnie naprawy drogi powiatowej w miejsowości Wysoka

Numer: 93, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Ciechanowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-04-13