Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przekazanie informacji odnośnie zakresu wykonanych prac remontowych, adaptacyjnych, dostosowawczych pomieszczeń w budynku Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Barlinku i przeznaczeniu obiektu

Numer: 83, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arkadiusz Mazepa radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-04-13