Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca zakończonej kontroli w Centrum Usług Wspólnych w zakresie gospodarki finansowej

Numer: 82, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-01-27, data przekazania: 2021-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-02-08