Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników Obwodu Drogowego w Myśliborzu oraz w Dębnie

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-28, data przekazania: 2020-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: