Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przesłanie kserokopii uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników szpitali powiatowych w 2020 roku

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2021-01-04