Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Decyzja w zakresie pokrycia straty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok 2019

Numer: 77, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2021-01-04