Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Określenie terminu realizacji interpelacji dotyczącej wycięcia drzewa

Numer: 73, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-01-05