Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Załatanie dziur na drodze Renice-Głazów

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-11-02, data przekazania: 2020-11-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2020-11-18