Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Frezowanie drogi w m. Oborzany

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-07-06, data przekazania: 2020-07-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Marszałek wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-20