Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wsparcie finansowe

Numer: 67, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-07-13