Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje radnej Danuty Patkowskiej

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-03-30, data przekazania: 2020-04-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: ------

Wydział merytoryczny: ------, data odpowiedzi: 2020-06-03