Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odpowiedź na interpelację z dnia 16.01.2020r.

Numer: 49, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-05-12, data przekazania: 2020-05-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2020-05-27