Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Raport dot. działań zrealizowanych przez Powiatowy Zespół Kryzysowy

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-05-12, data przekazania: 2020-05-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2020-05-27