Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Organizacja pracy sesji zwyczajnych oraz posiedzeń Komisji Stałych i doraźnych Rady Powiatu Myśliborskiego

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-05-12, data przekazania: 2020-05-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro Obsługi Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2020-05-27