Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa barier ochronnych

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-02-13, data przekazania: 2020-02-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2020-02-26