Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont łaźni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-01-29, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2020-02-12