Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie szykany w ciągu drogi powiatowej nr 2109Z w m. Dzierzgów

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-06-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2019-07-09