Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poniesione koszty w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych 2018/2019

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-05-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Dział Zarządu Dróg Powiatowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2019-05-27