Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wsparcie finansowe dla Szpitala w Barlinku

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-05-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. Kontroli, data odpowiedzi: 2019-05-27