Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-03-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Urszula Sawicka radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-04-09