Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przywrócenie filii Wydziału Komunikacji w Barlinku

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-01-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuziel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2019-02-04